Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6014.DT Marketing raamatukogu- ja infotöös

Õppeaine nimetus inglise keeles: Marketing in Library and Information Services
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6014.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6014.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused