Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Intellectual Property Rights
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6015.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6015.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/18.DT Infoteadus Silvi Metsar  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/19.DT Infoteadus Silvi Metsar  

Sügis 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/20.DT Infoteadus Silvi Metsar