Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6021.DT Arhiveerimine elektroonilises keskkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Archiving
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Raivo Ruusalepp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6021.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6021.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused