Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6030.DT Inforessursside eetilised ja õiguslikud aspektid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Ethical and Legal Aspects of Information Resources
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6030.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6030.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused