Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6034.DT Uurimisseminar infojuhtimises

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar in Information Management
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6034.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6034.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused