Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6043.DT Infojuhtimine organisatsioonis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Management in Organizations
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6043.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6043.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused