Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6046.DT Informatsiooninduse areng ja ajalugu

Õppeaine nimetus inglise keeles: History and Development of Information
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6046.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6046.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused