Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6049.DT Inforessursside liigitamine ja liigitussüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Classification and Classification Systems of Information Resources
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6049.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6049.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused