Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6054.DT Arhiivinduse teooria ja ajalugu

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theory and History of Records Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6054.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6054.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused