Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6058.DT Kasutajakoolitus

Õppeaine nimetus inglise keeles: User Training
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6058.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6058.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused