Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6065.DT Veebisisu loomise ja korraldamise praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Internship in Web Content Creation and Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6065.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6065.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused