Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Systems of Memory Institutions
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6077.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6077.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/18.DT Infoteadus Aira Lepik  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITB/19.DT Infoteadus Aira Lepik