Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Models and Development of Information Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Merle Laurits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7018.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7018.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Elviine Uverskaja