Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7044.DT Magistrieksam

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master Examination
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7044.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7044.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused