Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7045.DT Info- ja teadmusjuhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information and Knowledge Management
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7045.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7045.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused