Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7046.DT Inimressursside juhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Human Resource Management
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7046.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7046.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused