Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu

Õppeaine nimetus inglise keeles: Development of Records Management and Archiving
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7086.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7086.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused