Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7103.DT Info- ja teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Systems and Technologies for Information and Knowledge Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7103.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7103.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused