Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7109.DT Dokumendihalduse rakendused eri valdkondades

Õppeaine nimetus inglise keeles: Managing Records in Public Administration Domains
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kädi Riismaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7109.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7109.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused