Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7110.DT Digitaalne säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Preservation
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Raivo Ruusalepp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7110.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7110.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused