Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7113.DT Raamatukogu digitaalses keskkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Library in the Digital Environment
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7113.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7113.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused