Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7114.DT Digitaalraamatukogu tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Library Technologies
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Raivo Ruusalepp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7114.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7114.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused