Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7115.DT Digitaalne informatsioon ja selle haldamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Resources and Design
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7115.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7115.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused