Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7116.DT Digitaalsete kogude arendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Management of Digital Collections
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7116.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7116.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused