Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7121.DT Töö kultuuripärandi kollektsioonidega

Õppeaine nimetus inglise keeles: Working with cultural heritage collections
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7121.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7121.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused