Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7125.DT Dokumentaalse kultuuripärandi haldamise praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practical Placement in a Memory Institution
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7125.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7125.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused