Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7128.DT Karjääriinfo juhtimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Career Planning and Labour Market
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7128.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7128.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused