Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7129.DT Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogu töös

Õppeaine nimetus inglise keeles: The Use of Social Media in Libraries
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7129.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7129.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused