Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7133.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis
Õppeaine maht: 30 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7133.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7133.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused