Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7134.DT Uurimismeetodid ja teadusteooria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Methods and Theory of Science
Õppeaine maht: 15 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7134.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7134.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused