Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7135.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master's Thesis
Õppeaine maht: 30 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7135.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7135.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused