Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7158.DT Erialaseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7158.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7158.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/18.DT Infoteadus Aira Lepik  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Aira Lepik