Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7159.DT Dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi haldamine ja säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Management and Preservation of Documentary and Digital Cultural Heritage
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7159.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7159.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused