Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7160.DT Digitaalraamatukogu haldamine ja tehnoloogiad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Library Technologies and Their Management
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Raivo Ruusalepp
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7160.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7160.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/19.DT Infoteadus Marianne Paimre  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/20.DT Infoteadus Marianne Paimre