Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7171.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master’s Thesis
Õppeaine maht: 24 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7171.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7171.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused