Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8001.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice of Research in Social Sciences
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8001.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8001.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused