Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8002.DT Konverentsiettekanne

Õppeaine nimetus inglise keeles: Conference Presentation
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8002.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8002.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused