Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8005.DT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Reviewing / Opposing of Research Thesis
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8005.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8005.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused