Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8009.DT Infoteaduse erikursus I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Special Course In Information Science I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8009.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8009.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused