Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8010.DT Infoteaduse erikursus II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Special Course In Information Science II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8010.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8010.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused