Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8013.DT Doktoriseminar: osalemine I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Doctoral Seminars. Attendance I
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8013.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8013.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused