Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8017.DT Erialane õppetöö II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Professional Teaching II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8017.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8017.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused