Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8018.DT Doktoriseminar: retsenseerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Doctoral Seminar: Review
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8018.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8018.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused