Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8023.DT Erialaseminar I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Special Seminar I
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8023.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8023.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused