Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8026.DT Erialane teadus- ja arendustegevus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research and Development Activities in the Area of Specialisation
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8026.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8026.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused