Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT8028.DT Uurimistöö juhendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Supervision of Students’ Research
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT8028.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT8028.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused