Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Teacher and Student as Learners in School and Society
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7034.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7034.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)