Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Student with Learning and Behavioural Difficulties in the Classroom
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/KAT7038.HR
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/KAT7038.HR
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja