Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6005.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theory of Probability and Mathematical Statistics I
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6005.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6005.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused