Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6030.DT Optimeerimine majanduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Optimization in Economics
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6030.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6030.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused